• 1st July 2022 / Atelier Strøm, Kufa, Gurzelenstrasse 11, Biel (CH) / Peter Conradin Zumthor & Christian Müller


... and still online ...

• 21st December 2020 at 16h37 till 22nd December 2020 at 08h11 / Walcheturm, Zürich (CH) / Solstice Concert / With Regina Dürig, Vincent Glanzmann, Frank Heierli, Christian Kobi, Tomas Korber, Christian Müller, Annette Schmucki & Stefan Thut / This concert was a stream-event / Listen and Watch again HERE